Monthly Archives: November 2010

Zeg niet zomaar school tegen het dagverblijf

El gaat ondertussen naar school. Ik was er ondersteboven van hoe graag, en hoe onwaarschijnlijk flink hij is. Op school zelf dan. Want er is één ding dat we in onze zoektocht volledig over het hoofd gezien hebben: het dagverblijf.

Ik weet niet hoe het zit in andere scholen, maar bij (alle? weet iemand dat?) Gentse stadsscholen werkt het zo: kinderen zitten tijdens de officiële lesuren in de klas bij hun juf. Alles wat daarbuiten valt, dus ook de ochtend, anderhalf uur middagpauze en alles na ongeveer halfvier zijn ze voor het dagverblijf. Also known as: Stibo (stedelijk initiatief voor buitenschoolse opvang). Bovendien is het alleszins bij El op school zo dat kindjes die nog een middagdutje doen, daarna gewoon in het dagverblijf blijven.

Wat er in de praktijk op neerkomt dat El tussen 8u20 en 17u in het schoolgebouw maar dik drie uur op school doorbrengt. De rest van de tijd zit hij in hetzelfde gebouw bij andere mensen van een volledig andere organisatie.

Continue reading