Monthly Archives: March 2014

Kind & Gezin pt 2

The sequel op het geknoei met de kindcodes bij Kind & Gezin: een maand na mijn boze mail naar Kind&Gezin, met de vraag om me alstublieft te mailen in plaats van te bellen, had ik vandaag een gemiste oproep van een onbekend nummer.

Daarna kreeg ik deze mail:

Beste mevrouw/mijnheer,

Betreft: Aanvraagnummer:
Ref: Vraag xxxxx – Contact Id: yyyyyy

Naar aanleiding van je attest inkomenstarief hebben we contact met jou opgenomen.

Je vermeldt dat je problemen ondervindt met het aanvragen van een attest inkomenstarief.

Ik zal je nogmaals contacteren op 06/04 om het attest inkomenstarief in orde te brengen wanneer de correcte documenten/informatie is ontvangen.

De gevraagde gegevens en je recentste aanslagbiljetten dien je bij de hand te hebben als we je contacteren maar je kan deze ook reeds opsturen via het ontvangen e-mail bericht zodat we deze kunnen bekijken vóór we je contacteren.

1. Je / jullie meest recente aanslagbiljet(ten). De bedragen op jouw aanvraag moeten de gezamenlijke belastbare beroepsinkomsten zijn zoals vermeld op jouw aanslagbiljet.

2. Indien je niet beschikt over een Belgisch aanslagbiljet dan heb ik de huidige loongegevens nodig.

3. Indien je kindje(s) reeds in 2013 naar de opvang ging(en) hebben we je inkomsten nodig van de maand november 2013.

4. Indien je kindje(s) pas start(en) in 2014 dan hebben we de inkomsten nodig van de startmaand in de opvang.

Ter info :
Met maandinkomsten wordt bedoeld voor beide partners: loonfiche(s), attest bij een uitkering van de RVA, mutualiteit of OCMW.

Gelieve op deze mail te antwoorden en ons zo mogelijk de ontbrekende gegevens te bezorgen of op hoger vermeld tijdstip de gegevens bij de hand te hebben.

Alvast bedankt voor je begrip en medewerking.

Met vriendelijke groeten,
Kind en Gezin-Lijn

Tel. 078 150 100 elke werkdag tussen 8 en 20 uur
email: ouderbijdrage@kindengezin.be

web: http://www.kindengezin.be

————————————————————————
Dit antwoord heeft een algemeen informatief karakter. U kan er geen rechten aan ontlenen. Kind en Gezin kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die u eventueel zou lijden door het gebruik van de gegeven informatie.

Met “contacteren” bedoelen ze geloof ik opbellen.

Ik word zo gruwelijk nieuwsgierig naar wat het is dat men bij Kind&Gezin wél kan via de telefoon, en absoluut niét via mail? Buiten zonder bewijs flateren? Iemand een idee? En WTF is dat met die disclaimer? Dat de kans bestaat dat de gegevens over mijn inkomsten ook elders opduiken, en ze daar geen verantwoordelijkheid voor nemen?